Na jak długo może być udzielone pełnomocnictwo? Polski Adwokat Prawa Nieruchomości -Floryda

Na jak długo może być udzielone pełnomocnictwo? Polski Adwokat Prawa Nieruchomości 

Na jak długo może być udzielone pełnomocnictwo? Odpowiada Polski Adwokat Prawa Nieruchomości na Florydzie

Pełnomocnictwo może być terminowe lub na czas nieokreślony. W Polsce, pełnomocnictwo terminowe wygasa z upływem określnego w dokumencie terminu, natomiast pełnomocnictwo nieposiadające daty ważności wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym momencie, chyba że mocodawca zrzekł się prawa odwołania pełnomocnictwa.  Natomiast na Florydzie, pełnomocnictwo generalnie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub z chwilą utraty przez mocodawcę zdolności do czynności prawnych (pod warunkiem, że nie było sporządzone jako „durable”), z chwilą śmierci lub utratą zdolności do czynności prawnych pełnomocnika, z chwilą jego odwołania lub gdy cel pełnomocnictwa został osiągnięty. Pełnomocnictwo na Florydzie może być odwołane w każdej chwili, ale musi to być zrobione na piśmie.

* Powyższa informacja ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911