Czy podpisanie „deed” wymaga określonej formy? Polski Adwokat Prawa Nieruchomości – Floryda

Czy podpisanie „deed” wymaga określonej formy? Polski Adwokat Prawa Nieruchomości - Floryda

Czy podpisanie „deed” wymaga określonej formy? Odpowiada Polski Adwokat Prawa Nieruchomości – Floryda

Prawo Florydy wymaga, aby deed miał określoną treść i był podpisany w obecności notariusza i dwóch świadków. Oryginał dokumentu należy następnie zarejestrować w sądzie właściwym dla lokalizacji nieruchomości. Rejestracja tego dokumentu w sądzie służy jako zawiadomienie do wszystkich potencjalnych nabywców, że udział we własności danej nieruchomości (cały lub częściowy) został przeniesiony na inną osobę. Niezarejestrowanie dokumentu w sądzie nie powoduje automatycznie jego nieważności, ale może doprowadzić do wielu komplikacji w przypadku późniejszego przeniesienia prawa własności, w tym jego unieważnienia, jeżeli późniejszy nabywca nie wiedział o istnieniu deed, gdyż nie był on zarejestrowany i działał w dobrej wierze. 

* Powyższa informacja ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911